Dilşen Özden

TRAVMA ve AFET RUH SAĞLIĞI UZMANı, SOMATİK DENEYİMLEME UYGULAYICISI, PSİKOTERAPİST

Dilşen Özden, Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı, MSc, Travma ve Afet Ruh Sağlığı Uzmanı, Psikoterapist, AkademiDem’de idari işler yöneticisi, demterapi’de terapist olarak çalışmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisansını bitirmiştir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde 2 yıl boyunca Genel Psikiyatri Servisinde yatılı hastalarla ve poliklinikten gelen danışanlarla özellikle Panik Bozukluk, Agorofobi, Sosyal Kaygı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Depresyon, Yeme Bozuklukları ve Psikotik Bozukluklar vb. başlıklarda tanı almış hasta ve danışanlarla yetişkin ve çocuk & ergenlerle terapi çalışmalarını sürdürmüştür.

EASE (European Association of Somatic Experiencing) tarafından sertifikalı Somatik Deneyimleme Uygulayıcısıdır.

Beden farkındalığı, fizyolojik düzenlemeye, travmatik ve kronik stresin yarattığı olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik, bedenin düşünce, duygu ve davranışları nasıl etkilediğine dayalı olan travma ile iyi çalışan psiko-biyolojik bir yaklaşım olan somatik deneyimleme yaklaşımını terapi yönelimi olarak seanslarında kullanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Programını bitirmiş, Theraplay & Marschak Metodu Oyun Terapisi ve TRE (Tension and Trauma Release Excercises) Eğitimlerini tamamlamıştır.

AÇEV – Anne Çocuk Eğitim Vakfında kadınlarla gönüllü olarak çalışmış, öğretmen statüsünde öğrencilerine eğitimler vermiş, fakat “esas öğretmenin kadınlar, çocuklar ve ebeveynler” olduğunu, “öğrencinin de kendisi” olduğunu anlamıştır.

Lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2005 yılında tamamlamıştır.

UNFPA & İstanbul Bilgi Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü Mülteci Ruh Sağlığı Alanlarındaki Projelerde hem idari işler yöneticisi hem de eğitici pozisyonlarında ve aynı zamanda İLO (International Labor Organization), MEB vb. Kurumlarda eğitici statüsünde çalışmalarını sürdürmektedir.

TARDE – Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği üyesidir.

Öğrenmeye, çalışmaya, eğitimler almaya, yaşamaya, hayal kurmaya kafasında bir dolu soru ile birlikte her dem devam etmektedir.

Alanı

TRAVMA ve AFET RUH SAĞLIĞI UZMANı, SOMATİK DENEYİMLEME UYGULAYICISI, PSİKOTERAPİST

Ünvan

MSc.

Certificates & awards

Have a question?