Alagün Belce Bahşi

Alagün Belce Bahşi

Alagün Belce Bahşi

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Klinik Psikolog, Psikoterapist Alagün Belce Bahşi, M.A.&MSc., Acıbadem Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi, AkademiDem danışma kurulu üyesi ve eğitmeni, demterapi’de terapist olarak çalışmaktadır.

Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, tam burslu olarak kazandığı Okan Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2012 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans öğreniminin son yılında öğrenci değişim programı ile Avusturya Karl-Franzens Universität’te öğrenim görmüştür. 2013 yılında başladığı Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji yüksek lisansını, “İnfertilite ve Tüp Bebek Sürecinde Stres Yönetimi ve Baş Etme Becerilerini Güçlendirme” projesi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı süpervizyon altında danışan görmüştür. 2018’de başladığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı’na halen devam etmektedir.

2012-2014 yılları arasında Avrasya Şizofreni Derneği’nde gönüllü olarak şizofreni hastalarına grup oturumları, ailelerine yönelik de psikososyal destek çalışmalarında bulunmuştur. 2013-2015 yılları arasında ise özel bir anaokulunda 0-6 yaş dönemi çocuklar ve aileleri ile çalışmıştır.

2013 yılında Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde başladığı, International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi temel eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında çalıştığı Psikonet Psikoterapi Merkezi ekibinin içinde, bir internet kanalında psikolojik bilgi içerikli, kendine yardım programları hazırlayıp sunmuştur.

2016’da kuruluşundan itibaren Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nin kadrosunda yer almış, yaklaşık dört yıl boyunca; genel psikiyatri servisi sorumlu psikoloğu ve erişkin polikliniğinde klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda klinik staj programı kapsamında, Moodist Akademi bünyesinde, eğitmen olarak görev almıştır.

2014 yılındaki Soma Maden Faciasından bu yana yaşanan; afet, göç, kaza ve terör gibi toplumsal travmalar sonrasında gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarının içerisinde yer almaktadır. Halen Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi’nde gönüllülük esasıyla saha ve koordinasyon çalışmalarına destek vermektedir. 2020’de yaşanan Elazığ Depremi ve Koronavirüs salgını ile ilgili Bilgi Travma Programı bünyesinde gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarında, saha çalışmalarının yapılanması ve koordinasyonunda gönüllü olarak aktif görev almış, eğitmen ve süpervizör olarak çalışmıştır. AÇEV ile düzenlenen Elazığ Depremi psikososyal destek çalışmalarında Akademidem bünyesindeki eğitmenler arasında yer almakta olup bölgede çalışan ruh sağlığı çalışanlarına yönelik eğitimlerde eğitmen ve süpervizyon olarak çalışmıştır.

Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından desteklenen ve T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ruh sağlığı çalışanlarına ve psikososyal destek çalışanlarına yönelik düzenlenen mesleki eğitim programlarında eğitmen olarak yer almaktadır. 2019 yılından bu yana demterapi’de psikoterapist olarak yetişkinler ile çalışmakta, Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı öğretim görevlisi ve süpervizördür.

Klinik çalışmalarında yetişkin bireyler ile; Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) yöntemlerini uygulamaktadır.

Özellikle bireysel ve toplumsal travmalar olmak üzere, travma sonrası stres bozukluğu, kayıp ve yas, kriz ve krize müdahale, ikincil travmatizasyon, infertilite, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, ilişkisel problemler, araştırma ve klinik çalışma alanları arasındadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve TPD İstanbul Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi, Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Alanı

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Ünvan

M.A., MSc.

Certificates & awards

Have a question?